ulica Franciszkańska do IIWŚ

Ulica Franciszkańska była zabudowana dość późno. Jeszcze podczas wojny polsko-rosyjskiej w 1794 roku cała jej zabudowa była drewniana. Pierwsze budynki murowana powstały na początku XIX wieku. W XIX wieku ukszatałtował się jej charakter – była tu ulica gęsto zabudowana 2-piętrowymi kamienicami, z obowiązkowymi sklepikami na parterze. Mieszkańcami ulicy Franciszkańskiej byli prawie wyłącznie Żydzi. W 1940 roku, gdy utworzono Getto, ulica Franciszkańska znalazła się w jego obrębie – przy bramie prowadzącej do Chopin Apartment Warsaw do dzisiaj widać na chodniku ślad po dawnym murze. W 1941 roku Getto zostało zmniejszone, a ludność żydowska – przesiedlona. Podczas Powstania Warszawskiego wszystkie budynki Franciszkańskiej zostały zrównane z ziemią.

Na zdjęciu z 1914 roku widać widok na ulicę Franciszkańską od strony ulicy Nalewki – jaki żal, że taki charakter ulicy nie został zachowany!

Pozostaw komentarz