Konstytucja 3 maja

Uważam, że każdy, kto zwiedza Warszawę, powinien tam się udać. Nie rozumiem, dlaczego to miejsce jest na uboczu, nie odwiedzają go ani wycieczki szkolne ani turyści. Mowa o Archiwum Akt Dawnych znajdującym się przy ulicy Długiej w pałacu Raczyńskich.
Warto tam wejść i zobaczyć oryginał Konstytucji 3 maja. Mimo, że obowiązywała niewiele ponad rok i została uchwalona w atmosferze skandalu, jest wielką spuścizną polskiej myśli oświeceniowej.
Dlaczego to miejsce jest tak mało eksponowane? Doprawdy nie wiem.

Pozostaw komentarz