Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Jerzego Warchałowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Jerzy Warchałowski"

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jerzy Warchałowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jerzy Warchałowski, NIP 8981107597, REGON 932721502. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem, pisząc na adres: Akacjowa 2, 05-805 Otrębusy, e-mail: biuro@yesapartments.pl.

2. Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania e-mail oraz wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.yesapartments.pl

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby odpowiedzieć na Pani/Pana pytanie.

5. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (“GDPR”) is in effect since 25 May 2018.

Disclaimer concerning personal data protection at Jerzy Warchałowski - YesApartments.pl

  1. The controller of your personal data is Jerzy Warchałowski company. You may contact the Controller in writing at the following address: ul. Akacjowa 2, 05-805, Warsaw, Poland and by e-mail at biuro@yesapartments.pl.
  2. We process your data only for the purposes of responding to your query sent by e-mail or via our webpage www.yesapartments.pl
  3. Your data will be processed for a period not longer than necessary to send a reply and may be processed thereafter for a period of limitation of any claims.
  4. Disclosure of your data is voluntary but necessary to reply to your query.
  5. You have the right to access your personal data, the right to rectification and deletion of the data, the right to limitation of processing, the right to object against processing, the right to portability of the data, and the right to lodge a complaint with the supervisory authority.